2 Comment

  1. Chụp bằng máy gì vậy chị 😀

  2. Canon 50D ống kính 18-55, toàn bộ đi mượn 😛

Leave a Reply