• Fangirling
  • G-Dragon LINE Stickers

    G-Dragon LINE Stickers 40 Sticker x 2 size (80 files) | PNG format | 807KB Đây là bộ sticker mới của LINE, phát hành kèm theo single mới của Ji đại gia. Mình up bộ này lên để ai thích có thể xài trên web, còn muốn xài nó trên LINE app các bạn hãy […]