• Watching
  • US-Movie notes

    BRICK 2005 | US Movie | Joseph Gordon-Levitt, Lukas Haas | Rian Johnson Xem hồi năm nhất, mướn cái DVD vì tên tiếng Việt nghe ngầu ngầu – “Trong làn khói thuốc”, chứ lúc đó chưa có khái niệm gì về anh Joe. Phim trinh thám, nói về một bạn trai emo đi tìm hiểu […]

  • Fangirling
  • And I want…

    1. Phim muốn xem – Ashes of Time Redux lẽ ra phải được xem lâu rồi mới phải __ __||| Không rõ cái DVD được ship về giờ đang ở sa mạc nào rồi. Dù sao, đúng ngày 3-4 cũng sẽ đi xem bản tiếng Việt ở rạp. Trailer sub Việt: – 500 Days of […]