• Designing
  • Đi xem điểm…

    Ngủ dậy đi xem điểm môn Lịch sử mỹ thuật. Xem xong há mỏ ‘ ‘ Chuyên cần: 10 (mặc dù trốn học tới độ không có bài học thi) Thi giữa kỳ: 10 (viết được 1 trang trong khi người ta viết cả đôi giấy) Thi cuối kỳ: 10 (đề cương 3 bài – […]

  • Designing
  • Are you ready for love?

    Cặp này không đứng đầu cuộc bình chọn “Cặp đôi đẹp nhất trong phim Vương Gia Vệ” (đứng đầu là cặp TonyLeslie – -“), với lại cũng không được nhắc đến nhiều… Nhưng Maggie là một trong những diễn viên cặp với Leslie mà mình thích nhất :”}