Người Đẹp Thiên Nhiên

Chẳng muốn lấy làm chồng đâu nhưng nói chung nhìn người sẽ cảm thấy rất vui vẻ dễ chịu, ngồi cọ cọ photoshop không cũng không khỏi cười cười. Lớn rồi không gọi là fangirl đâu, nhưng nói chung là ngưỡng mộ và thích nhiều lắm người ơi. Dạo này hay thấy act cool swag này nọ nhưng nhìn chung vẫn thích nhất cái kiểu cách Man-Lolita nhất thôi… Đáng yêu lắm đó.

All graphics edited by me

Leave a Reply