2 Comment

  1. s’ ơi s’ vẽ bằng gì v. cho e học hỏi w!!! Đẹp wạ T_T

  2. Chị xài AI vẽ vector đó em ^^

Leave a Reply