Happy birthday to me v – – v

Để kỷ niệm sinh nhật, mai quyết định nghỉ học (có 1 lý do phụ nữa là quá chán môn học, lí do phụ phụ nữa là làm biếng làm bài tập). Năm nay là lần đầu tiên có sinh nhật thật ‘_’ Tới thời điểm này thì đồng chí Song Ngư đã được vài người chúc mừng ò_ó

T, NPBA, Rei mập. Ngoài ra còn có 1 người không ngờ là nhỏ Tr lâu rồi không gặp ‘_’ WS cũng đã chúc mừng sinh nhật mình (trên dòng Tin đó nha v – – v).

Tóm lại, mol Bí Ẩn xin chúc mol Dễ Thương sinh nhật vui vẻ ò_ó

3 Comment

  1. happy birthday, và sáng nay rất là ba chấm, và mình không thích kiểu đánh Telex chút nào T.T

  2. lapis_lazuli says:

    Sinh nhật vui vẻ. Chúc sis luôn lạn quan yêu đời và ngầu 😀

  3. Xều ~

    Chiều nay mình cũng bùng học (vì quá chán môn học và lười làm bài tập ‘_’ – môn kế toán đại ca)

Leave a Reply