3 Comment

  1. Uầy, hai bạn ăn kem dễ thương quớ :”)

  2. Hình như chibi dạo này vẽ gầy đi?

  3. Vì hình như mình mập ra ‘_’

Leave a Reply