3 Comment

  1. Cá Viên Chiên says:

    bạn nào dù có dê xồm đến mức nào qua tay mol cũng thành ngố ngố dễ thương hết. :\

    mol chan đừng bao giờ lớn. XD

  2. Đang tập tành vẽ cool mà bất lực quá :\

  3. Chibi thì cool đc chỗ nào… ‘_’

    Thích tấm “I need some girls” : ))

Leave a Reply