• Drawing
  • Winter Pretender

    Hôm qua mama lên nên đi ra ăn cơm tôm, tối đi sinh nhật Lee Mập, tóm lại là ăn quá nhiều. Lúc về dắt xe vô, miệng thì nói anh chủ nhà coi chừng cái ống bô, nhưng chính mình mới là đứa đụng vô trước, dự đoán đến thứ tư sẽ quấn cái […]

  • Drawing
  • Boy of Music and film

    Nghe hết cả list nhạc vẫn không ngủ được, nên lôi hình ra scan, tô tô rồi post. Mai lên bàn đồ án tiền tốt nghiệp rồi, thế là đời sinh viên sắp chấm dứt 😯 Ngẫm lại còn rất nhiều việc muốn thực hiện – đành tự nhắc nhở bản thân siêng năng hơn […]