2 Comment

  1. chị ơi, shop của chị bị lỗi rồi 🙁

  2. Bị lỗi gì đâu em ; ; Chị vẫn bán bữa giờ bình thường mà ; ;

Leave a Reply