a moment, a love, a dream, a laugh, a kiss, a cry ~

Tranh thủ những ngày tự do cuối cùng, tiếp tục fangirl ::clover2::

Trường Pchy tổ chức hoạt động văn hóa giao lưu gì đó, sinh viên làm MV quảng cáo, sinh viên gương mẫu nên em cũng tham gia ^^ Thấy nội dung MV dễ thương, lại phù hợp với nội dung bài hát yêu thích gần đây nên lấy về edit lại :”) Tên bài hát là “Sweet Disposition”, soundtrack của “500 days of Summer” (4/9 này công chiếu ở VN, phim của Joey – người vừa đóng vai Corba Commander trong G.I. Joe), MV gốc ở đây: “Match” MV

Sweet Disposition
The Temper Trap | Original “Match” MV by Thammasat Uni Students

sweet disposition
never too soon
oh reckless abandon
like no one’s
watching you

a moment, a love
a dream, a laugh
a kiss, a cry
our rights, our wrongs
a moment, a love
a dream, a laugh
a moment, a love
a dream, a laugh

chorus
just stay there
cause i’ll be comin over
and while our bloods still young
it’s so young
it runs
and we won’t stop til it’s over
won’t stop to surrender

songs of desperation
I played them for you
a moment, a love
a dream, a laugh
a kiss, a cry
our rights, our wrongs
a moment, a love
a dream, a laugh
a moment, a love
a dream, a laugh

chorus
just stay there
cause i’ll be comin over
and while our bloods still young
it’s so young
it runs
and we won’t stop til it’s over
won’t stop to surrender

a moment, a love
a dream, a laugh
a kiss, a cry
our rights, our wrongs (won’t stop til it’s over)
a moment, a love
a dream, a laugh
a kiss, a cry
our rights, our wrongs(won’t stop til it’s over)
a moment, a love
a dream, a laugh
a kiss, a cry
our rights, our wrongs (won’t stop til it’s over)
a moment, a love
a dream, a laugh
a moment, a love
a moment, a love (won’t stop to surrender)

3 Comment

  1. em lớn wá mém nhìn hổng ra ::secret::

  2. Kệ nó, đẹp trai mà ::huh::

  3. Bạn học chung với Pchy àh??? Thích qá 😡

Leave a Reply