And damn you’re free

Dạo này hình như nhu cầu nghe nhạc tăng đột biến (hy vọng không nằm tronh danh sách Các Triệu Chứng Lười như chuyện xem phim – Mời vừa rinh về thêm một đống DVD – -). Nghe được Katy Perry (chị này chắc chắn có vấn đề về tính cách ;_;), nhạc của August (chủ yếu vì em Pchy), Jason Mraz – Bài hay nghe nhất dạo gần đây là của chú này: “I’m yours”. Search thấy nó đã nổi tiếng từ lâu, mỗi tội mình cũng nổi tiếng lạc hậu trong âm nhạc. Bắt đầu biết nó là từ 1 fancam thu hình em Pchy hát live bài này, nghe không được lời mà cũng có cảm giác vui rồi ^^ Bài này có tác dụng làm hưng phấn tinh thần ‘ ‘ v

i’m yours
Jason Mraz | Album “We Sing. We Dance. We Steal Things”

Well, you done done me and you bet I felt it
I tried to be chill but your so hot that I melted
I fell right through the cracks, now I’m tryin to get back
before the cool done run out I’ll be givin it my best test
and nothin’s gonna stop me but divine intervention
I reckon it’s again my turn to win some or learn some

But I won’t hesitate no more,
no more, it cannot wait
I’m yours

Well open up your mind and see like me
open up your plans and damn you’re free
look into your heart and you’ll find love love love love
listen to the music at the moment people dance and sing with me
Were just 1 big family
And it’s our godforsaken right to be loved loved loved loved loved

So, i won’t hesitate no more,
no more, it cannot wait i’m sure
there’s no need to complicate our time is short
this is our fate
I’m yours

Scooch on over closer, dear
And I will nibble your ear

I’ve been spendin’ way too long checkin’ my tongue in the mirror
and bendin’ over backwards just to try to see it clearer
But my breath fogged up the glass
and so I drew a new face and I laughed
I guess what I’d be sayin’ is there ain’t no better reason
to rid yourself of vanities and just go with the seasons
it’s what we aim to do
our name is our virtue

But I won’t hesitate no more,
no more it cannot wait
I’m yours

well open up your mind and see like me
open up your plans and damn you’re free
look into your heart and you’ll find love love love love
listen to the music of the moment come and dance with me
ah, la one big family
it’s your god forsaken right to be loved, loved, loved, loved

open up your mind and see like me
open up your plans and damn you’re free
look into your heart and you’ll find love love love love
listen to the music of the moment come and dance with me
ah, la happy family
it’s our god forsaken right to be loved loved loved loved
it’s our god forsaken right to be loved loved loved loved
listen to the music of the moment come and dance with me
ah, la peaceful melodies
it’s you god forsaken right to be loved loved loved loved

3 Comment

  1. nghe cả album ko? cho mượn đĩa nè ‘ ‘

  2. Đưa qua copy đi.

    Cái con mèo heo post bên blog là của ai vậy?

  3. của ng ta, nó mụp quá nên thích, che gần hết yên xe wave luôn
    T4 nếu nhớ thì đem cho mượn

Leave a Reply