7 Comment

 1. = ))

  Just so cute ~

 2. ‘__’

  Sao ko vô giáo phái chúc mừng SN Kura một tiếng?

 3. Xóa nick mất rồi mà 🙁

 4. lapis_lazuli says:

  Fanart của ss vẫn dễ thương như ngày trước XD

 5. Còn nick viNH mà ‘_’

 6. Nick phụ ‘_’

 7. 😐

Leave a Reply