6 Comment

  1. nếu có fav mình sẽ fav đó nha ò__ó

  2. Thích tấm đầu nhất :”)

  3. nhìn ko ra đó nha. thích tấm cuối. mà tên mình giờ thành KDA rồi.

  4. giờ chỉ còn ngồi đợi và cầu trời là bạn free shipping đó tới đúng chỗ nguyên vẹn. giờ đi ngủ nè. đau đầu với billing adress với adress. giờ đã hiểu chút chút. nhớ cầu nguyện nha.

  5. Đang xài bàn phím mới mà kô mới (đi mua đồ cũ). Anh bàn phím cũ sau 5-6 năm trời chiến đấu, đã chịu thua 1 con chuột thiệt (bị nó cắn đứat dây hoàn toàn – -)

  6. mùa đông…

Leave a Reply