4 Comment

  1. Chou Hana says:

    Đẹp quá ^^

    Làm mình cũng nổi hứng muốn dự thi đợt 2 ghê XD

  2. Nếu có thi lầ sau cũng không làm phần thưởng kiểu này nữa ‘ ‘

  3. Vì đâu BGK không được gì…

    -o-

  4. Sẽ tham nhũng in lậu Xe Thùng mà \ ” /

Leave a Reply