HxH is back…

Tin chính thức:

Trong ấn bản Weekly Shonen Jump số 40 vừa qua, Yoshihiro Togashi đã thông báo sẽ tiếp tục series “Hunter X Hunter” – chương tiếp theo sẽ được đăng trên Shonen Jump số 45 (ra mắt ngày 6-10-2007)

Ngoài ra, HxH tập 24 sẽ được phát hành vào ngày 4-10.

Source: Ultimatum Tidbits

Leave a Reply