Passion

Passion

Preview || Download
A Lesse layout – Flying Version 8

Không biết sao làm một hồi lại giống một poster ‘___’… Ảnh lấy từ bộ “Devoted Leslie” (Theo mình hiểu thì “devoted” ở đây nên dịch là “hiến dâng” ;_;), của một tạp chí nào đó, scan lên hình chất lượng không tốt /__\

Hiện tại PS không thể save ảnh “chuyển màu dần dần” nên kô làm theme cho Y!360 được, cứ để “Happy Together” ở đó ‘ ‘

Chờ thi xong sẽ thay layout mới [Lúc lấy cũng dọn về lại WS] <3

Leave a Reply