1 Comment

  1. Cái này nhìn đơn giản mà đẹp quá. 😀 Có gửi được cho Togashi-sensei chưa, mol?

Leave a Reply