• Designing
  • HxH Designed Stuff

    Những cái này làm từ lâu, sáng nay ngồi xếp lại mấy thứ trong thư mục Pictures, thấy lại nên post lên ‘ ‘ Mặt đồng hồ – KuroKura Bạn đồng hồ thành phẩm đã bị bể tan tành hồi mấy tháng trước TT__TT, sau đó chuyển qua xài đồng hồ trên đtdđ luôn /__\ […]