• Living
  • Vài thứ

    1. Dạo này tự nhiên muốn ăn lại loại bánh quê dâu hồi năm nhất, mua về để lấy thông tin cho đồ án bao bì sản phẩm. Mua ở siêu thị, sau đó thì siêu thị không bán nữa, thay bằng loại của Kinh Đô, mắc mà dở 8-| Vì lúc đó làm bao […]

  • Reading
  • Sách dở :[]

    những con quỷ sa tăng cô đơn MỘC ĐỒNG | DỊCH GIẢ NHƯ TÂM | NXB VĂN HỌC Tác phẩm văn học khi được truyền tải thành sang một ngôn ngữ khác, hiệu ứng cảm xúc gây ra cho người đọc phụ thuộc rất nhiều vào người dịch. Tôi biết rất nhiều trường hợp bản […]