• Drawing
  • Butterfly’s Tears

    Butterfly’s Tears © mol Cho tới giờ, đây là bức vẽ mà tôi thích nhất 🙂 Có nhiều điều để nói về nó… Như hình tượng Kurapika như bướm, vẻ đẹp của nỗi buồn, và cảm xúc lúc vẽ… Hy vọng trong tương lai sẽ có thời gian thực hiện một oneshot comic với những […]