• Drawing
  • Everynight I dream of you…

    Everynight I dream of you… © mol – Valentine’s Day 2006 “Mỗi đêm về anh trong giấc mơ…”, muốn bạn Kurapika nới với bạn Kuroro như thế :”> (Dĩ nhiên, bạn ấy mà nói thế thì không còn là bạn ấy XD) “Everynight I dream of you…”, want Kurapika-chan tells Kuroro that :”> (However, if […]

  • Drawing
  • Butterfly’s Tears

    Butterfly’s Tears © mol Cho tới giờ, đây là bức vẽ mà tôi thích nhất 🙂 Có nhiều điều để nói về nó… Như hình tượng Kurapika như bướm, vẻ đẹp của nỗi buồn, và cảm xúc lúc vẽ… Hy vọng trong tương lai sẽ có thời gian thực hiện một oneshot comic với những […]