• Living
  • Weird dream

    Giấc mơ sáng nay: Mình và các bạn, cùng 2 bạn P học chung một lớp (xem như P Nhỏ học giỏi vượt lớp đi, nhưng sao P lớn 34t rồi còn ngồi đây? 8-| ) Đang trong giờ thi, nhưng bạn giám thị nhất quyết khóa đề thi trong một cái tủ, không chịu […]