• Living
  • Vũng Tàu / Sinh Nhật

    Chụp từ “Đài liệt sĩ” bởi Tuxedo Mask ‘ ‘ Vũng Tàu là nơi toàn đồ ăn ‘ ‘ Chân thành cảm ơn bạn Tụi, bạn Mình, bạn X bạn D và một bạn Còn Lại về sinh nhật ^x^ Còn những ai có quà mà chưa đưa thì nhờ “vui chơi không quên nhiệm […]