• Living
  • No thing big, just love

    Đầu tiên là chúc mừng sinh nhật T, vừa đúng vào Trung Thu, hy vọng mọi thứ luôn thuận lợi theo tuổi mới đến. Sinh nhật bạn mà mình không thấy hứng khởi gì nhiều, đừng trách a, có lẽ là do ra đường không còn thấy con nít chơi thứ lồng đèn tự làm […]