• Living
  • Seoul Trip 2017 – Ngày 1

    Bukchon Hanok Village & Changdeokgung Palace - Seoul 2017

    Seoul Ngày 1 – Bukchon Hanbuk Village, Samcheong-dong Street, Changdeokgung Palace 3 khu này nằm gần nhau nên có thể thu xếp đi chung, chụp sẵn màn hình Google Map của cả khu vực phòng ngừa nếu bạn không có kết nối internet. Có thể đi taxi đến 1 trong 3 địa điểm (khuyến khích […]