Góc Đà Lạt

Vài ngày ở Đà Lạt, đi, ăn và chụp ảnh, hè 2015.

Leave a Reply