Từ máy ảnh

Thần Quy Đại Hiệp

Móc chìa khoá đang xài. Mới đầu tên là Holigan, nhưng có đứa Bí Ẩn nào đó đã dựt mất một cánh tay của nó nên thành Dương Quá ca (vì không có Điêu Ca nên lấy Quy Ca xài đỡ)

Hoa Hồng nè ‘ ‘

Hoa Hồng 1

Hoa Hồng 2

Hoa Hồng 3

Còn đây là đống giấy in hư phần thưởng The First Time, phần lớn là của Bông Hồng Nhung Lụa – –
Sự phung phí

2 Comment

  1. White ' ' says:

    Dương Quá ca ngầu quá, xém nữa không nhận ra Quy ca luôn ‘ ‘

    Hôm nào tụ tập, bạn m-bí-ẩn mang cho bạn w-bí-ẩn mượn chùm ảnh chụp hôm họp off với hôm tiệc trắng nha ‘ ‘

  2. HgIkHE That’s way the bestest answer so far!

Leave a Reply