• nhật kí
  • nhật kí #14 – Phát hoảng

    nhật kí mol / BL / T 14 – Phát hoảng Rất nhiều khoảng tối tăm Lộ San tưởng như đã quên từ lâu, thỉnh thoảng lại hiện về đùa cợt nó. Và mỗi lần đối mặt với những thứ đó, ngay giữa yên ắng…, Lộ San cứ nghi ngờ nó bị mắc chứng thần […]