• Designing
  • Clovered is now Responsive!

    Next month I’ll run a (pretty) big project with the new company, includes a website. This time I must work on responsive feature for mobile-friendliness, so I tried it with my website first, hope it works well ::clover2:: The website’s animation script is now simplier, and you can’t see the animation features on mobile (unless […]

  • Drawing
  • Happy New Year

    Cuối cùng đã vẽ một con rắn dễ thương như ý định ban đầu. Năm nay là năm tuổi của em gái, sẽ tốt nghiệp, xin việc, đi làm, người phụ nữ đảm đang hy vọng không gặp khó khăn gì. Nửa năm trời đã sung sướng làm thành phần không đáng noi theo của […]