• Designing
  • Phủi bụi…

    1. Làm xong bộ tranh 3D Fairy Tale, kế hoạch là đem đi bán hội chợ cùng Lee Mập, nhưng bể dĩa giữa chừng, tạm thời để dành đưa vào portfolio mới: 2. Hôm trước ba và chị vào chơi, bốn cha con đi xem cá heo biểu diễn. Lần đầu tiên thực sự thấy […]